Zásady ochrany osobních údajů - Provitalan.eu

Poslední aktualizace: 11. února 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a sdělují vám svá práva na ochranu osobních údajů a to, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek.

Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Máte na mysli osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost nebo jiný právnický subjekt, jehož jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji případně používá.

 • Společnost (dále v této Smlouvě označovaná buď jako „Společnost“, „My“, „My“ nebo „Naše“) odkazuje na Provitalan.eu.

 • Přidružená společnost znamená subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou strany, kde „kontrola“ znamená vlastnictví 50% a více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu .
 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo k částem naší služby.
 • Web odkazuje na Provitalan.eu, přístupný z http://Provitalan.eu
 • Služba odkazuje na Web.
 • Země odkazuje na: Pákistán
 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem společnosti. Vztahuje se na společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané Společností k poskytování Služby, k poskytování Služby jménem Společnosti, k poskytování služeb souvisejících se Službou nebo k pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.

 • Služba sociálních médií třetích stran se týká jakékoli webové stránky nebo jakékoli webové stránky sociální sítě, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet, aby mohl službu používat.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.

 • Cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány na váš počítač, mobilní zařízení nebo jakékoli jiné zařízení webovou stránkou, obsahující mezi mnoha způsoby použití podrobnosti o vaší historii procházení na této webové stránce.
 • Údaje o využití se vztahují na data shromažďovaná automaticky, a to buď generovaná používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba návštěvy stránky).

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k vašemu kontaktu nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě naší služby nebo při přístupu ke službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj.

Technologie sledování a soubory cookie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity v naší službě a ukládání určitých informací. Použitými sledovacími technologiemi jsou majáky, tagy a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy jsou soubory cookie odesílány. Pokud však cookies nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

Cookies mohou být „trvalé“ nebo „relační“ cookies. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace se odstraní, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Pro níže uvedené účely používáme relační i trvalé cookies:

 • Nezbytné / základní cookies

  Typ: Relační cookies

  Spravuje: my

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožnit vám používat některé z jeho funkcí. Pomáhají autentizovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

 • Zásady používání souborů cookie / Soubory cookie pro přijetí oznámení

  Typ: Trvalé cookies

  Spravuje: my

  Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční cookies

  Typ: Trvalé cookies

  Spravuje: my

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webových stránek, například zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto cookies je poskytnout vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webovou stránku.

 • Soubory cookie pro sledování a výkon

  Typ: Trvalé cookies

  Spravuje: třetí strany

  Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o provozu na webových stránkách a o tom, jak uživatelé web používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto cookies vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jako jednotlivého návštěvníka. Důvodem je, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na Web. Tyto soubory cookie můžeme také použít k testování nových reklam, stránek, funkcí nebo nových funkcí webových stránek, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.

 • Cílení a reklamní cookies

  Typ: Trvalé cookies

  Spravuje: třetí strany

  Účel: Tyto soubory cookie sledují vaše návyky při procházení, aby nám umožnily zobrazovat reklamu, která by vás pravděpodobně zajímala. Tyto soubory cookie používají informace o vaší historii procházení, aby vás seskupily s jinými uživateli, kteří mají podobné zájmy. Na základě těchto informací a s naším svolením mohou inzerenti třetích stran umísťovat soubory cookie, které jim umožní zobrazovat reklamy, o nichž si myslíme, že budou relevantní pro vaše zájmy, když jste na webových stránkách třetích stran.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu , včetně sledování používání naší Služby.
 • Správa vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele služby. Vámi poskytnuté osobní údaje vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.
 • Za plnění smlouvy: vývoj, dodržování a dodržování kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Chcete -li vás kontaktovat: Chcete -li vás kontaktovat e -mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými podobnými formami elektronické komunikace, jako jsou oznámení push mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nutné nebo přiměřené pro jejich implementaci.
 • Abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se ptali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nepřijímat.
 • Správa vašich požadavků: Zúčastnit se a spravovat vaše požadavky na nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby, zobrazovat vám reklamy na podporu a údržbu naší služby, kontaktovat vás, inzerovat vám na webových stránkách třetích stran navštívili naši Službu nebo kvůli zpracování plateb.
 • Pro obchodní převody: Můžeme sdílet nebo převádět vaše osobní údaje v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo v jejím průběhu.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společných podniků nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou pod naší společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo ně. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se registrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetích stran, vašim kontaktům ve službě sociálních médií třetích stran se může zobrazit vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci zobrazit popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi a prohlížet váš profil.

Uchování vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud budeme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost bude rovněž uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, kromě případů, kdy jsou tato data použita k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny do - a udržovány na počítačích mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po němž následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne všechny kroky přiměřeně nutné k zajištění toho, aby bylo s vašimi údaji zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů se neuskuteční do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení Vaše data a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji majetku, mohou být přeneseny vaše osobní údaje. Před přenosem vašich osobních údajů poskytneme oznámení a budou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Další zákonné požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře v přesvědčení, že taková akce je nezbytná k:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti
 • Předcházejte nebo vyšetřujte možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Chraňte se před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění svých úkolů naším jménem a jsou povinni je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 • Statcounter

  Statcounter je nástroj pro analýzu webového provozu. Zásady ochrany osobních údajů pro Statcounter si můžete přečíst zde: https://statcounter.com/about/legal/

Reklamní

Můžeme použít poskytovatele služeb k zobrazování reklam, abychom vám pomohli podporovat a udržovat naši službu.

Behaviorální remarketing

Společnost využívá služby remarketingu k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba neřeší nikoho mladšího než 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní identifikační údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Můžeme také omezit způsob, jakým shromažďujeme, používáme a uchováváme některé informace uživatelů ve věku od 13 do 18 let. V některých případech to znamená, že těmto uživatelům nebudeme moci poskytovat určité funkce Služby.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromážděním a použitím těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Na jakékoli změny vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e -mailem a/nebo viditelným oznámením o naší službě, než změna začne platit, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • E -mailem : Provitalan.eu@gmail.com